Golf in cijfers – update 2024

Inhoudsopgave

Picture of hilbert

hilbert

de bloggende golfer

share
tweet
mail
app
pin

Inleiding golf in cijfers

Hoe zit het met golf in cijfers? Golf is mondiaal een grote sport, maar dat geldt ook zeker voor Nederland. Tot voor kort was golf de nummer drie van Nederland op basis van het aantal geregistreerde leden. Nu bekleed de golfsport de vierde plaats achter voetbal, tennis en recent ook vissen met ruim 415.000 golfers. 

 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is de sportbond voor golfend Nederland. Voor het spelen van golf moet je voor de meeste golfbanen lid zijn van de NGF en in het bezit zijn van een Handicap 54, beter bekend als het golfvaardigheidsbewijs (GVB).

Aantal NGF lidmaatschappen 2019 – 2023

De ontwikkeling van het aantal golfers in de afgelopen jaren, zoals weergegeven door het aantal NGF lidmaatschappen, geeft een inzicht in de dynamiek van de golfsport en de groei van de golfgemeenschap.

 

In 2019 telde de Nederlandse Golf Federatie (NGF) 379.150 leden. Het jaar daarop, in 2020, zag men een lichte daling tot 373.700 lidmaatschappen. Deze daling kan mogelijk worden toegeschreven aan de onzekerheden en beperkingen die veroorzaakt werden door de wereldwijde pandemie, die invloed had op de toegankelijkheid en praktijk van de sport.

 

Echter, in het daaropvolgende jaar, 2021, liet de golfgemeenschap een sterke veerkracht zien met een aanzienlijke stijging tot 397.750 lidmaatschappen. Deze toename duidt op een hernieuwde interesse en betrokkenheid bij de sport, mogelijk gestimuleerd door een herstel van normale omstandigheden en de erkenning van golf als een activiteit die goed aansluit bij social distancing.

 

De stijgende trend zette zich voort in 2022, waar het aantal NGF lidmaatschappen groeide tot 410.000, wat wijst op een gestage groei van de golfgemeenschap. Deze toename kan worden aangedreven door verschillende factoren, waaronder een grotere bekendheid van de sport, verbeterde faciliteiten en mogelijk initiatieven die gericht zijn op het aantrekken van nieuwe golfers.

 

In 2023 zette de positieve ontwikkeling zich voort met een verdere stijging tot 415.000 NGF lidmaatschappen. Deze cijfers getuigen van een stabiele groei van de golfsport en benadrukken de aantrekkingskracht van golf als een recreatieve en sociale activiteit.

Al met al weerspiegelen de cijfers van de NGF lidmaatschappen een positieve trend in de ontwikkeling van het aantal golfers, en suggereren ze een toenemende waardering en betrokkenheid bij de sport in Nederland.

golf in cijfers - aantal ngf lidmaatschappen
Aantal NGF lidmaatschappen
Jaar Aantal NGF lidmaatschappen
2019 379.150
2020 373.700
2021 397.750
2022 410.000
2023 415.000

 

NGF lidmaatschap verdeeld naar mannen en vrouwen 

De verhouding tussen mannen en vrouwen die de golfsport beoefenen, zoals weerspiegeld in de hieronder weergegeven percentages, illustreert een duidelijke dominantie van mannen in de golfgemeenschap. In het afgelopen jaar waren mannen goed voor 68% van de totale golfpopulatie, terwijl vrouwen 32% vertegenwoordigden.

 

De overwicht van mannen in golf kan deels worden verklaard door historische factoren en traditionele percepties van de sport. Golf heeft lang de reputatie gehad een sport te zijn die voornamelijk door mannen wordt beoefend. Deze traditionele opvattingen hebben de participatie van vrouwen in de sport mogelijk beïnvloed.

 

Desondanks tonen de cijfers ook aan dat de golfwereld niet langer exclusief het domein van mannen is. Het groeiende percentage van vrouwen dat golf omarmt, zij het nog steeds in mindere mate dan mannen, wijst op een positieve verschuiving in de golfcultuur.

 

Om de sport verder te diversifiëren en toegankelijker te maken voor vrouwen, ontwikkelen golforganisaties en clubs initiatieven en programma’s die specifiek gericht zijn op het aantrekken en behouden van vrouwelijke golfers. Dit kan bijdragen aan het doorbreken van traditionele barrières en het creëren van een inclusieve omgeving waar zowel mannen als vrouwen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn.

 

De golfgemeenschap kan profiteren van een grotere diversiteit, waarbij zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden en achtergronden de mogelijkheid krijgen om deel te nemen en te genieten van deze prachtige sport. Het streven naar gelijkheid in de golfsport kan de aantrekkingskracht vergroten en de gemeenschap als geheel verrijken.

 

golf in cijfers - verhouding man - vrouw
Verhouding vrouwelijke golfers vs. mannelijke golfers

Aantal ingeleverde qualifying kaarten

   2019 2021 2022  2023
Mannen 927.495 1.436.496 1.409.975 NA
Vrouwen 290.068 508.187 499.120 NA
Totaal 1.217.563 1.944.683 1.909.095 NA
         
Waarvan 9-holes 709.961 1.131.485 1.105.253 NA
% 9-holes 58,3% 58,2% 57,9% NA

 

Golf in cijfers: Nederland

Aantal golfers in Nederland in 2023

Op 1 april 2023 waren er bijna  415.000 NGF-lidmaatschappen. Daarmee is het aantal golfer met 4.500 spelers gegroeid. Gezamenlijk hadden zij 430.000 golfclub-lidmaatschappen: een deel van de golfers is lid van twee of meer golfclubs.

 

Groei aantal golfers in 2023

In 2023 is het aantal golfers is in één jaar met 1,2% gegroeid (+ 4.500)

 

Aantal vrouwelijke golfers

Er waren in 2023 ca. 132.800 vrouwelijke golfers. Zij hebben daarmee een aandeel van 32% van alle golfers. Dit aandeel is al jaren stabiel. Met de groei in golfers de afgelopen houden mannen en vrouwen gelijke tred.

 

Aantal PGA Holland golfinstructeurs

Er zijn ca. 600 door PGA Holland opgeleide teaching professionals


Aantal greenkeepers

Er zijn ca. 1.000 greenkeepers actief met golfbaanonderhoud.

Hoeveel golfbanen zijn er in Nederland?

Er zijn in Nederland ca. 250 locaties waar je kunt golfen. Dit varieert van kleine 9-holes par-3 banen tot locaties met twee 18-holes banen. Voor het spelen op deze golfbanen geldt voor de meeste banen dat je hiervoor je Handicap 54 (voorheen Golfvaardigheidsbewijs / GVB) moet hebben.

 

Pitch- en putt golfbanen

Daarnaast zijn er rond de 25 pitch- en putt golfbanen. Dit zijn golfbanen die voor iedereen toegankelijk zijn – zonder Handicap 54. 

 

Wat is Pitch & Putt golf?

Pitch & Putt golf is golf in het klein. Je speelt op korte holes, meestal alleen PAR 3, maar op enkele banen zitten daar ook een PAR 4 holes bij. Het idee is dat je afslaat en vanaf daar alleen nog aan het putten bent zodat je in 3 of 4 slagen hebt uitgeholde. 

 

Aantal NGF lidmaatschappen verdeeld naar leeftijd

In de afgelopen jaren heeft de populariteit van golfen een opmerkelijke groei laten zien, met een stijgend aantal beoefenaars in verschillende leeftijdsgroepen. De statistieken van 2020 en 2021 geven een duidelijk beeld van deze trends, waarbij het aantal golfers per leeftijdscategorie aanzienlijk is toegenomen.

 

In de leeftijdsgroep jonger dan 18 jaar was er een opmerkelijke stijging, van 7.328 golfers in 2020 naar 7.941 in 2021. Deze cijfers suggereren een groeiende interesse onder de jeugd voor deze elegante sport.

 

Voor de leeftijdscategorie 18-24 jaar is een nog indrukwekkendere toename te zien, van 10.809 golfers in 2020 naar 14.612 in 2021. Het lijkt erop dat golf steeds aantrekkelijker wordt voor jongvolwassenen.

 

De leeftijdsgroep 25-34 jaar vertoont ook een positieve trend, met een stijging van 24.580 golfers in 2020 naar 30.998 in 2021. Dit suggereert dat golf niet alleen populair is bij jongeren, maar ook bij mensen in de leeftijdscategorie van eind twintig tot begin dertig.

 

In de groep 35-44 jaar is er een bescheiden stijging waar te nemen, met 41.096 golfers in 2020 en 41.563 in 2021. Hoewel de toename niet zo groot is als in sommige andere leeftijdsgroepen, blijft golf aantrekkelijk voor deze leeftijdscategorie.

 

De leeftijdscategorieën 45-54 jaar en 55-64 jaar laten ook een gestage groei zien, met respectievelijk 83.104 naar 84.390 golfers en 90.440 naar 96.596 golfers. Deze cijfers tonen aan dat golf een sport is die aantrekkelijk is voor mensen in de middelbare en latere leeftijd.

 

Voor golfers boven de 65 jaar is er eveneens een opmerkelijke toename, van 116.377 in 2020 naar 121.656 in 2021. Dit wijst erop dat golf niet alleen een sport is voor de jeugd, maar ook zeer geliefd is bij de oudere generatie.

 

Kortom, de cijfers van 2020 en 2021 laten zien dat golfen een sport is die in populariteit blijft toenemen in verschillende leeftijdsgroepen, wat wijst op een brede aantrekkingskracht binnen de samenleving.

NGF-lidmaatschappen verdeeld naar leeftijd
Aantal NGF-lidmaatschappen verdeeld naar leeftijd

Aantal NGF lidmaatschappen verdeeld naar handicap

De gegeven cijfers van 2020 en 2021 over het aantal golfers per handicapcategorie bieden inzicht in de diversiteit van vaardigheidsniveaus binnen de golfsport, waarbij elke categorie een unieke dynamiek weerspiegelt.

 

Voor golfers met een handicap van minder dan 5 was er een toename van 2.182 in 2020 naar 2.713 in 2021. Deze categorie vertegenwoordigt golfers met een hoog niveau van vaardigheid en precisie, en de stijging wijst op een groeiende groep golfers die uitblinken in hun spel.

 

In de handicapcategorie van 5 tot 10 vertoonden de cijfers een stijging van 7.094 naar 7.872. Golfers in deze groep hebben over het algemeen een solide beheersing van het spel.

 

Voor golfers met een handicap tussen 10,1 en 15 jaar was er een lichte daling, van 16.971 in 2020 naar 16.387 in 2021. Dit kan duiden op een verschuiving binnen deze categorie, waarbij sommige golfers mogelijk hun vaardigheid verbeterden en naar een lagere handicapcategorie gingen.

 

In de handicapcategorieën van 15,1 tot 20 en 20,1 tot 28 was er een afname, van respectievelijk 32.813 naar 31.037 en van 61.286 naar 65.213. Deze dalingen suggereren mogelijk een beweging van golfers naar hogere handicapcategorieën.

 

Opmerkelijk is de gestage groei in de handicapcategorieën van 28,1 tot 36 en 36,1 tot 53,9. De cijfers stegen van 63.369 naar 64.369 en van 53.895 naar 75.925, wat suggereert dat er meer personen betrokken raken bij de sport en hun vaardigheden verbeteren.

 

Voor golfers met een handicap van 54 en hoger was er een lichte afname, van 119.654 in 2020 naar 113.991 in 2021. Deze categorie vertegenwoordigt vaak recreatieve golfers en de afname kan het gevolg zijn van verschillende individuele factoren.

 

In totaal tonen de cijfers aan dat de golfsport een diverse gemeenschap heeft, met spelers van verschillende vaardigheidsniveaus die allemaal bijdragen aan de rijke dynamiek van deze sport.

NGF-lidmaatschap verdeeld naar handicap
Aantal NGF lidmaatschappen verdeeld naar handicap

Bron: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) | Golf in Nederland: feiten en cijfers