Nieuwe golfregels 2023

Inhoudsopgave

share
tweet
mail
app
pin

Aanpassing golfregels 2023

Op 1 januari 2023 gaan er weer een aantal golfregels wijzigen. Eens in de vier jaar passen de R&A en USGA golfregels aan. Het doel hiervan is om de regels begrijpelijker te maken en om ze eenvoudiger toe te kunnen passen om zo het spelverloop te bevorderen en te versnellen.

Minder strafslagen bij meerdere regelovertredingen

Regel 1.3c(4)
Wanneer je tussen twee slagen meerdere regels overtreed of één regel meerdere keren, dan worden de straffen niet meer opgeteld, maar geldt er slechts één straf. Dit is de straf waarop de meeste strafslagen van toepassing is. 


Voorbeeld: wanneer je bij het spelen vanuit een bunker de vlag niet kan zien en je medespeler vraagt waar de vlag is (één strafslag) en vervolgens bij het maken van een oefenswing het zand raakt (twee strafslagen), dan krijg je daarvoor nu twee strafslagen in plaats van drie strafslagen. 

Juiste handicap op scorekaart

Regel 3.3b(4)
Bij het speler van wedstrijden is de speler niet meer verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar handicap op de scorekaart. Dit is nu de verantwoordelijkheid van de Commissie.

Bij het inleveren van een qualifying kaart is de speler nog wel zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de correcte handicap. 

Beschadigde golfclub vervangen tijdens ronde

Regel 4.1a(2)
Het is nu toegestaan om een club die beschadigd is tijdens het spelen van een ronde te vervangen. Voorwaarde hierbij is dat club niet is beschadigd door ‘misbruik’ en de vervanging mag een oponthoud veroorzaken.

Lagere straf bij vervangen golfbal 

Regel 6.3b(3)
De straf voor het verder spelen met een andere golfbal is teruggebracht van twee naar één strafslag. Wanneer je tijdens het spelen van een hole je bal oppakt en vervolgens een andere bal teruglegd en daar mee verder speelt, dan kost dat één strafslag. Je moet die hole dan uitspelen met de bal  waarmee je verder speelde.

Bal in beweging spelen zoals deze ligt

Regel 11.1b
Wanneer een bal die op de green ligt wordt gespeeld en daarbij een insect, de speler of de club raakt waarmee de slag is gedaan, dan moet de bal gespeeld worden zoals deze ligt.

Nieuwe dropzone bij recht naar achteren ontwijken

Regel 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3
De procedure voor het naar achteren ontwijken is vereenvoudigd. Er moet nog steeds gedropt worden op de ‘lijn naar achteren’, maar deze dropzone is nu één clublengte rondom de plek waar de bal gedropt wordt. In de oude situatie mocht de bal niet dichter bij de hole eindigen, dat is nu wel toegestaan.

Bewogen golfbal na drop terugplaatsen

Regel 9.3
Wanneer de bal na het droppen tot stilstand is gekomen en als gevolg van natuurkrachten zoals zwaartekracht en wind verrold en in een andere deel van de baan terechtkomt – bijvoorbeeld vanuit de rough weer de hindernis in rolt – dan moet deze worden terugplaats. Hiervoor geldt geen straf.

Verbod om voorwerp te plaatsen om speellijn aan te geven

Regels 10.2b
Deze regel is ter verduidelijking herschreven. Het is niet toegestaan om voorwerpen op de baan te leggen om de speellijn aan te geven. Ook mag een caddie of medespeler hierover informatie verstrekken. Bij overtreding van deze regel geldt een straf van één strafslag.

Nieuwe handelwijze bij slag opnieuw

Regel 11.1b (geldt voor meerdere regels)
Wanneer een slag vervalt en deze opnieuw moet worden gedaan en dit wordt nagelaten dan geldt daarvoor nu de algemene straf van twee strafslagen én de slag zelf. Hier is overigens dan geen sprake van spelen van de verkeerde plaats.

Voorbeeld: wanneer de bal tijdens het putten je medespeler raakt dan vervalt die slag en moet je de slag opnieuw doen. Als je verder speelt vanaf de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen, krijg je daarvoor twee slagslagen.

Straffen bij Stableford

Regel 21.1c
Het spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud wordt voortaan ook bij Stableford bestraft met het bijtellen van de strafslagen op de betreffende hole en niet meer achteraf in mindering gebracht op het totaal aantal punten. Het bestraffen is hiermee nu gelijk aan strokeplay. 

Regels voor golfers met een beperking

Regel 25 (nieuw)
Er is een nieuwe regel toegevoegd aan het Regelboek. Deze regel heeft betrekking op spelers met een beperking en zijn van toepassing in alle wedstrijden waar een golfer met een beperking aan deelneemt. Dit is een aanpassing ten opzichte van 2019 waar dit gold als Aangepaste Regel die door de (wedstrijd) commissie moest worden ingesteld.