Strafslagen, hoe zit het nu?

Inhoudsopgave

Picture of hilbert

hilbert

de bloggende golfer

share
tweet
mail
app
pin

Strafslagen: in het kort

Hoeveel strafslagen ergens voor geldt weten de meeste golfers tijdens het regel-examen prima te beantwoorden. Maar na verloop van tijd vervaagt deze kennis. Tijd om het voor goed in je geheugen op te slaan.

 

Uitgangspunt is dat je de bal én baan speelt zoals je deze aantreft en als je het onderstaande principe onthoud dan zit je vrijwel altijd goed.

 

Geen strafslag
Er gelden geen strafslagen als je iets wil ontwijken wat niet op de golfbaan thuishoort of wat abnormaal is. Denk hierbij aan een bankje, pad, waterflesje, konijnenhol of tijdelijk water.

 

Eén strafslag

Je krijgt één strafslag wanneer je niet met opzet de regels overtreed, wanneer je de situatie had kunnen voorkomen of wanneer je je uit een lastige situatie wilt kopen, de zogenaamde buy-out-stroke

 

Twee strafslagen
Je krijgt twee strafslagen wanneer je iets doet wat niet is toegestaan of nalaat wat je wel zou moeten doen. De kern is dat je je zelf een voordeel geeft.

Geen strafslag 

Een vaste regel is dat je geen strafslagen krijgt als je iets wilt ontwijken: 

 

  • wat niet op de golfbaan thuishoort, denk hierbij aan kunstmatige voorwerpen, losse- en vaste obstakels zoals een schuilhut, een bankje of een bunkerhark;
  • wat abnormaal is op de baan zoals een konijnenhol, molshoop of tijdelijk water;
  • je bent op de verkeerde green terecht gekomen, je moet droppen naast de green.

 

Je krijgt ook geen strafslagen als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken of wanneer je de etiquetteregels overtreedt, zoals bijvoorbeeld dat je vergeet een plag terug te leggen.

Eén strafslag

lastige ligging ontwijken
Je krijgt één strafslag wanneer je een lastige situatie wilt ontwijken of wanneer een bal niet te spelen is. Dit is bijvoorbeeld wanneer je bal in een (water)hindernis terecht is gekomen.

 

onspeelbare bal

Als speler kun je overal op de baan een bal onspeelbaar verklaren wanneer jij als speler van mening bent dat de bal onspeelbaar is. 

 

bal bewogen

Je krijgt ook één strafslag als je je bal beweegt zonder dat je een slag maakt. Deze regel geldt overigens niet bij het zoeken naar je bal.

 

fout bij procedure

Ook wanneer je een fout maakt tijdens een procedure krijg je één strafslag. Dit is bijvoorbeeld wanneer je bij het opnemen van de bal, vergeet om de plek te markeren.

 

Onderstaande situaties komen het meeste voor:

 

  • de bal is buiten de baan terecht gekomen (out of bounds – te herkennen aan de witte palen) 
  • de bal is verloren (je golfbal is onvindbaar en niet binnen 3 minuten gevonden)
  • de bal ligt in een hindernis waarbij je de hindernisregel wil toepassen
  • de bal verrolt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp op de fairway of in de rough
  • je beweegt per ongeluk je eigen bal – behalve bij het zoeken, dan geldt er geen strafslag
  • je pakt een bal op om deze te identificeren, maar je hebt de plek niet gemarkeerd

Twee strafslagen

Dit hangt meestal samen met handelingen die zorgen voor het ‘verbeteren’ van de baan of ligging van je bal, het innemen van je positie of het inwinnen van informatie: “met welke club speelde jij” of “waar moet ik heen spelen?“.

 

Je krijgt twee strafslagen wanneer je (bewust of onbewust) een regel overtreedt: je doet iets wat niet mag of juist iets niet wat wel zou moeten. Je slaat bijvoorbeeld af van buiten de afslagplaats of je vraagt tijdens een wedstrijd advies aan je medespeler over welke club je moet gebruiken.

 

Je krijgt ook twee strafslagen als je van een verkeerde plaatst speelt en wanneer je in een bunker ligt je wilt de bal buiten de bunker droppen (in een rechte lijn naar achteren).